Fiske

Glomfjellet består av flere store vann samt flere mindre vann. 

Fiskeartene er røye og ørret.