Torsbu

Torsbu brukes som sikringsbu på vinterstid, og er lokalisert ved Storglomvannsdammen.              Det er 2 sengeplasser og kokemuligheter. Sommerstid er Torsbu stengt og leies heller ikke ut!

UTM-koordinat: 33W 462669, 7406617