Bli medlem

Melde deg inn i Glomfjord jeger og fiskerforening?
Medlemskapet koster 200,-
Kontonr. til GJFF er 9365.12.14325.

Vipps kan også brukes. Legg inn nr 650394 og velg deretter medlemskap.
Innbetaling merkes med Medlemskontingent 2024 samt navn og adresse i merknads feltet på innbetaling i nettbank.
Alle nye medlemmer må registreres inn med full adresse, (sted - vei - post.boks osv..)

Betales den som bankgiro via bank må den merkes tilsvarende under felt for betalingsinformasjon på giroen.

Om du bruker QR koden under så kommer du rett til betaling for medlemskapet.