Bøker, linker

Her vil vi legge ut linker som kan være av interesse for brukere av glomfjellet.info samt tips til lokale bøker som er skrevet om Glomfjellet. 

Jubileumsbok for Glomfjord jeger og fiskerforening i forbindelse med 75 års jubileum.

Boken omhandler foreningen, fjellet, stedsnavn, hyttene og styrverv mm.

For kjøp av denne boken bruk kontakskjema under.

Pris: 220,- ved henting eller 320,- fritt tilsendt i posten.

Tittel: Làhko nasjonalpark.

Undertittel: Glomfjellet - Sundsfjordfjellet - Beiarfjell.

Innhold: Geologi, klima, fugleliv, planteliv, historie, samer i nyere tid, kulturminner, hytter, fra hyttebøker, fiske for å nevne noe. Boka er innholdsrik på tekst og bilder.

Utgivelse: Boka kom ut samtidig med årboka for Meløy 2014.

Boken kan bestilles hos Åse Flaat, Glomfjord.