Om oss


Glomfjord jeger og fiskeforening ble stiftet iden 17 juni 1930 etter at det 6 mai s.å. ble avhold et forberedelses møte for stiftelse av foreningen.

Foreningen disponerer hytter på følgende plasser: Sundvann, Fiskvann, Svalvann, Gåsvann og Ruffedalen.