Bøker om Glomfjellet

 

Bøker utgitt.


Jubileumsbok for Glomfjord jeger og fiskerforening i forbindelse med 75 års jubileum.

Boken omhandler foreningen, fjellet, stedsnavn, hyttene og styrverv mm.

For kjøp av denne boken bruk kontakskjema under.

Pris: 220,- ved henting eller 320,- fritt tilsendt i posten.

 

I SALG

Omtale av boken Láhko nasjonalpark

Tittel: Làhko nasjonalpark. 

Undertittel: Glomfjellet - Sundsfjordfjellet - Beiarfjell.

Innhold: Geologi, klima, fugleliv, planteliv, historie, samer i nyere tid, kulturminner, hytter, fra hyttebøker, fiske for å nevne noe. Boka er innholdsrik på tekst og bilder.

Utgivelse: Boka kom ut samtidig med årboka for Meløy 2014.

Boken kan bestilles hos Åse Flaat, Glomfjord.