Bli medlem

Melde deg inn i Glomfjord jeger og fiskerforening?

Medlemskapet koster 150,-
Kontonr. til GJFF er 9365.12.14325.

Innbetaling merkes med Medlemskontingent 2020 samt navn og adresse i merknadsfelt på innbetaling i nettbank.
Alle nye medl. må registreres inn med full adresse, (sted - vei - post.boks osv..) 
Betales den som bankgiro via bank må den merkes tilsvarende under felt for betalingsinformasjon på giroen.
Alle registrerte medlemmer vil få tilsendt innbetaling blankett i løpet av februar hvert år.

Infoskriv medlemskap