Bli medlem

Melde deg inn i Glomfjord jeger og fiskerforening?

Medlemskapet koster 200,-
Kontonr. til GJFF er 9365.12.14325.

Vipps kan også brukes. Legg inn nr 650394 og velg deretter medlemskap.

Innbetaling merkes med Medlemskontingent 2023 samt navn og adresse i merknadsfelt på innbetaling i nettbank.
Alle nye medl. må registreres inn med full adresse, (sted - vei - post.boks osv..) 
Betales den som bankgiro via bank må den merkes tilsvarende under felt for betalingsinformasjon på giroen.

Infoskriv medlemskap