Dugnad

Rundvask

Rundvask på hyttene (Sundvann, Fiskvann, Gåsvann og Svalvann) for 2020:

Disse hyttene må rundvaskes før sesongstart, dvs. før juli måned.

 

De som utfører slik rundvask får anledning til å velge seg en helg i sesongen på den hytta de utfører rundvask

utenom trekking. Denne helga må betales på vanlig måte.

 

De som er interessert i å utføre slik rundvask må kontakte hyttebestyrer Arnt-Even senest torsdag i uke 17.

Trekking av hyttene for sommeren 2020 skjer i uke 18.

 

 

Atter et år med ambisiøst program der vi er avhengig av hjelp fra medlemmene for å få gjennomført.

Alle som ønsker å bidra i disse prosjektene kan henvende seg til hyttebestyrer (mob.:95 97 96 23).

 

6. ARBEIDSPROGRAM 2015 GJFF:
Styret foreslår følgende arbeidsprogram for 2015:
Arbeidsprogram 2015
Arbeidsprogram
Ansvarlig
Kommentar
1
Ferdigstille Ruffehytta
JRP /LK/TAA
Ferdigstille dette prosjektet
2
Legge nytt gulv gang Gåsvann
JP / LK
Vinter 2015
3
Ordinært vedlikehold av hytter, uthus og naust. Rydding
Anskaffelse av DAB-radioer.
Lars
Årlig
4
Nytt tak på Sundvann
Montere ny ovn på Sundvann
J. Skogli
Avhengig av støtte fra Storglomfjordfondet
5
Montering av de nye kjøleskapene, Svalvann, Sundvann + Gåsvann gjenstår
JP
Sluttmontasje gjenstår
6
Fiskestell 2015: Utsetting 1500 stk i småvann: Vann 700, Hørnquist, Sundvann, Rundvann + evt. Fiskvann etc.
Vurdere kjøp av el-apparat?
HA & LA
LK
+ GiJFF
Tillatelse Fylkesmannen + Statskog
Søknad innlandsfiskefondet Meløy Kommune
Sjekke tilgjengelighet settefisk
 Fiskestellsmidler fra MK
7
Montere nytt propanbluss på Gåsvann og Svalvann
JP/LK
Vinteren 2015
8
Utfrakting av ved, gass og parafin
LK (TAA)
Påsken 2015
9
Naust ved Storvann – videreføre diskusjon med GiJFF => Felles naust?
JRP/FN
Følge opp mot Gildeskål Kommune /Statskog
10
Montere nye solceller
LK/JP
Vinteren 2015
11
Legge nytt gulv Svalvann
Jarl?
Utsettes til 2016?
12
Rydding v/Konradvann (fjerne gammel båt)
FN/LK
Båtrester er samlet, transporteres ut vinteren 2015
13
Kontroll/vedlikehold av påhengsmotorer (Øvre- og Nedre Naver)
JP
Motorer tas ned til vinteren
14
Anskaffelse av bilder «gammelhytter»
LA/DK
Lars tar action sammen m/Dagfinn
15
Montere vinduer på Gåsvann
LK/J. Skogli
Det er allerede avtalt med Skogli
16
Ny trapp på uthus på Fiskvann
LK/JP
Vedtak: Enstemmig