Båter

Utleie av båter 

Øvre Glomvann og Fykanvann: kr. 100,- pr. døgn
Lille Storglomvann: kr. 100,- pr. døgn
Svalvann, Fiskvann, Sundvann og Øvre Naver (Gåsvann): Inkludert i hytteleie. For Ø. Naver sin del er også påhengsmotor med. 
Seglvann: Inkludert i hytte-/båtleien for Fiskvann og Sundvann, ellers kr. 100,- pr. døgn.

Sesongkort kr 1000,-  for hel sesong.   Gjelder for båtene på Fykan, Seglvann, Øvre Glomvann og Lille Storglomvann. Båtene må deles med øvrige leietakere.