Navigation
Årsmøte 2022

27-01-2023

Årsmøte GJFF 2022

Onsdag 22.2 kl. 1800 på

Røde kors-huset i Glomfjord

AGENDA

 1. Konstituere årsmøtet.

 2. Årsberetning 2022.

 3. Regnskap 2022.  

Kaffe med noe attåt. 

 4. Kontingent og avgifter for 2023.

 5. Innkomne saker.

 6. Arbeidsprogram 2023.

 7. Valg.

Saker til årsmøtet må sendes til styret v/Leif Kristiansen,

email: leif.kristiansen@yara.com innen onsdag 1.februar

 Styret i Glomfjord JFF

News


Another Menu