Navigation
Årsmøte 2021

22-03-2022

Årsmøte 2021 i Glomfjord Jeger- og Fiskerforening avholdes onsdag 6.april kl 1900. Møtested Røde kors huset i Glomfjord.

Agenda:

  1. Konstituering
  2. Årberetning 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Kontingent og avgifter for 2022
  5. Innkomne saker
  6. Arbeidsprogram 2022
  7. Valg

Ber om at saker til Årsmøtet sendes til leif.kristiansen@yara.com innen fredag 1.april.

For Styret i GJFF

Leif Kristiansen

News


Another Menu