Navigation
Utsatt frist for sommerleie

05-04-2020
Styret har i første omgang vedtatt å utsette trekningen av hyttene for sommerperioden til uke 23. Søknader må være mottatt av oss innen fredag uke 22.

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu