Navigation
Covid-19

18-03-2020
Styret i Glomfjord JFF har besluttet at pga av den pågående corona-krisen i Norge vil foreningen stoppe all utleie av våre hytter fra dags dato til nærmere beskjed blir gitt. Mer info se forsiden på hjemmesiden.

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu