Navigation
Årsmøte i foreningen torsdag 23. januar.

04-01-2020

Årsmøte 2019 for Glomfjord Jeger- og Fiskerforening avholdes torsdag 23.januar 2020 kl. 1800 i loftstua på Røde Kors-huset i Glomfjord.

 Saksliste:  

1. Konstituering

2. Årsberetning 2019

3. Regnskap 2019

4. Kontingent og avgifter for 2020

5. Innkomne saker.

6. Arbeidsprogram 2020

7. Valg

NB: Det trekkes ut en gratis helg på valgfri hytte sommeren 2020 blant de som stiller på Årsmøtet ! Bare det skulle være årsak nok til å stille på årsmøtet.Saker til årsmøtet må sendes GJFF v/L.Kristiansen på mail: leif.kristiansen@yara.com innen mandag 20.januar 2020.

Vel møtt til Årsmøte 2019 !

Styret Glomfjord JFF

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu