Navigation
Åpent møte om Statskogs fremtidige rypeforvaltning

06-03-2018
Fredag 16. mars kl 18:00 på Ørnes Hotell arrangeres møte om den fremtidige rypeforvaltningen til Statskog.

Fra og med høsten 2013 ble det innført rapporteringsområder for småviltjakta på statsgrunn.

Dette medførte at alle som skulle jakte småvilt på statsgrunn var nødt til å aktivere et område de så for seg å jakte i og i etterkant rapportere hvor de hadde jaktet og hvor mye fangst de hadde fått.

Bakgrunnen for innføringa av dette nye regimet var en langvarig nedgang i rypebestandene og et ønske fra Statskog om et godt dokumentert grunnlag for å se på og diskutere mulighetene for nye måter å regulere jakta på innenfor et bærekraftprinsipp.

Nå er tida kommet for å vise fram det tallmaterialet som er innhentet siden 2013 og diskutere hvordan rypejakta skal reguleres for å sikre at vi også har høstbare bestander også i framtida.

Statskog inviterer derfor til åpne møter der alle er velkommen til å høre på, 

og komme innspill og meninger om hvordan rypa skal forvaltes på statsgrunn i framtida. Det vil også være litt generell info om Statskog.

 


News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu