Navigation
Rundvask

19-04-2017

Rundvask på hyttene (Sundvann, Fiskvann, Gåsvann og Svalvann) for 2017:

Disse hyttene må rundvaskes før sesongstart, dvs. før juli måned.

 

De som utfører slik rundvask får anledning til å velge seg en helg i sesongen på den hytta de utfører rundvask

utenom trekking. Denne helga må betales på vanlig måte.

 

De som er interessert i å utføre slik rundvask må kontakte hyttebestyrer Lars senest torsdag i uke 17.

Trekking av hyttene for sommeren 2017 skjer i uke 18.

 

Utenom dette er følgende dugnader for 2017 som godskrives med dugnadshelg:

1.       Legging nytt gulv Svalvannshytta.

2.       Oppgradering uthus Gåsvannshytta.

3.       Oppgradering Fiskvannshytta(heving tak – utført haust 2016), ny ytterdør (skal gjøres 2017)

4.       Ny ovn Ruffehytta.

 

Disse 4 dugnadene er allereie fordelt.

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu