Navigation
HUSK ÅRSMØTE 19/1

10-01-2017
Husk Årsmøte i Glomfjord JFF torsdag 19.1 kl. 1900 på loftet i Røde Kors-huset i Glomfjord!

NB: Det trekkes ut en gratis helg på valgfri hytte sommeren 2017 blant de som stiller på Årsmøtet !

Bare det skulle være årsak nok til å stille på årsmøtet.

Agenda:

1. Konstituering.

2. Årsberetning 2016.

3. Regnskap 2016.

Kaffe med noe attåt.

4. Kontingent og avgifter for 2017.

5. Innkomne saker.

6. Arbeidsprogram 2017.

7. Valg.

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu