Navigation
Årsmøte 2016 For Glomfjord Jeger og fiskerforening

19-12-2016
Årsmøte 2016 for Glomfjord jeger ogf fiskerforening avholdes torsdag 19/1-17 kl 19:00 i loftstua på Rødekors huset i Glomfjord.
Saksliste: 
1. Konstituering
2. Årsberetning 2016
3. Regnskap 2016
4. Kontigent og avgifter for 2017
5. Innkomne saker.
6. Arbeidsprogram 2017
7. Valg
Vel møtt til årsmøte 2016
Styret Glomfjord JFF
Saker til årsmøtet må sendes styret v/Leif Kristiansen, mail: leif.kristiansen@yara.com innen mandag 9/1-17.
Mvh Leif Kristiansen, Leder GJFF

News

Protokoll fra arbeidsgruppa for verneplan på Sundsfjordfjellet ligger under diverse og referat.


Another Menu