Forside21 Januar 2022

På denne hjemmesiden vil du finne info om
Glomfjord jeger og fiskeforening.
Her vil du finne det du er ute etter enten det er bestilling av hytte, se på bilder, regler for bestilling, hytteregler, fiskestell o.s.v. og finner du det ikke så ta kontakt via Gjff booking tlf +4795979623 eller på mail: glomfjordjff@gmail.com

 


ÅRSMØTE 2020

Publisert 27/4-21

Styret i Glomfjord Jege-og Fiskerforening har avventet covid-19 situasjonen for å se om vi kunne få til å arrangere et Årsmøte 2020 i foreningen.

I styremøte 21.april ble det enighet om at vi forsøker en løsning via facebook for å kommunisere det saker som hører til årsmøtet.

Det vanskeligste er selvsagt å få avholdt et valg, men der innstiller vi på at forslag fra valgkomiteen brukes.

Skulle det komme innsigelser fra noen medlemmer på at det ikke er avholdt et fysisk årsmøte, vil styret forsøke å få til et slik årsmøte til høsten.

Saker til årsmøte er følgende:

1. Konstituering (vil jo være via facebookgruppa)

2. Årsberetning - ligger vedlagt

3. Regnskap - revidert og godkjen regnskap foreligger.

4. Kontingent og avgifter for 2021

Disse blir uendret for 2021: kr. 150 for medlemskap

Utleiesatser hytter: kr. 350/døgn

Utleiesatser båter: kr. 100/døgn

5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker

6 Arbeidsprogram 2021 - se vedlagt program for 2021

Fint om vi i styret får tilbakemelding fra medlemmene våre om dette er en grei måte å avholde Årsmøte 2020 på nå mens vi har denne koronapandemien.

 

Se dokumenter tilknyttet årsmøtet: Årsmøtedokument


VIKTIG

Lars og Lena Arntzen takker for seg som nøkkelansvarlig og ønsker Arnt-Even Jensen lykke til i vervet. Nøkkelutleveringen flyttes fra Glomfjord til Neverdal i løpet av januar 2021. Ny adresse vil være Nyveien 17, 8149 Neverdal. MEDLEMSKAP

 

Medlemmene bør betale inn medlemskontingenten så fort som mulig.  Vi ønsker også at de som ønsker å stå som medlemmer sender oss en mail slik at vi kan få registrert mailadressen til det enkelte medlemmet. 

Dette vil i framtida lette utsendelse av informasjon/kontingent mm til alle våre medlemmer, i dag bruker vi vel kr. 6 000,- pr. år bare i porto for å sende medlemskontingentene ut pr. post.

Får vi 80 – 90 % av medlemmenes mailadresser både forenkler vi dette for oss samtidig som vi sparer penger vi heller kan putte i driften av hyttene vår.

Medlemmene kan sende mail til enten vår mail: glomfjordjff@gmail.com eller til leder leif.kristiansen@yara.com slik at vi får registrert mailadressa til flest mulig av våre medlemmer.

 Leie hytte?

Ønsker du å leie en av våre hytter? For opplysninger om priser og lignende se i fanemenyen til venstre og "generell info"


 

På tur med barna?


Mange av Glomfjord Jeger- og Fiskeforenings hytter ligger i barnevendlige omgivelser. For barna er det å få oppleve fjellet, fisket og den friske lufta et minne for livet. Hytten ved Svalvann er den av GJFFs hytter som er enklest tilgjengelige, men også hyttene på Fiskvann og Gåsvann er forholdsvis lette å gå til. Ta med barna på en fisketur eller bare en kosetur til fjells.
 

Foreningens båter


Glomfjord Jeger- og Fiskeforening har åtte båter ved forskjellige vann på fjellet. Du kan finne våre båter ved følgende vann: Svalvann, Fiskvann, Sundvann, Øvre Glomvann, Seglvann, Øvre Naver Fykanvann og Lille Storglomvann.

 


       
Å finne frem til hyttene:

Glomfjord Jeger- og Fiskeforenings hytter er alle merket på vanlige turkart, og på Navnlaushøgda finner du starten på godt merkede stier til de fleste av hyttene. Med andre ord behøver du ikke å være "lommekjent" på fjellet for å finne frem.
Med tiden kommer det også GPS kordinater for hyttene under beskrivelsen av hyttene.
Hyttene er godt kjent for Glomfjordfjellets kjentfolk, og hvis du ikke tidligere har besøkt våre hytter kan det være lurt å ta en prat med en som har vært på den aktuelle hytten tidligere.

 

 
Finnes på http://www.kart.salten.no/?knr=1837